Процедури

Процедура № 2302 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 20.08.2018
Втора дата
Начална цена 63,297.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента в обект № 186140

Данни за дървесината

Обект/и № 186140
Дървесен вид здб, цр, бл. црлп, мжд, кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 351 куб.м.
Дребна 34 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 915 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1300 куб.м.