Процедури

Процедура № 2319 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 27.08.2018
Втора дата
Начална цена 91,629.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата таен търг
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Общински ГТ обекти №186129, 186130, 186131, 186132 и 186133

Данни за дървесината

Обект/и № 186129, 186130, 186131, 186132 и 186133
Дървесен вид чб и бб
Едра 61 куб.м.
Средна 1119 куб.м.
Дребна 579 куб.м.
Технологична 1056 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2815 куб.м.