Процедури

Процедура № 2332 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 07.08.2018
Втора дата
Начална цена 11,678.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности : „сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ - обект №185149

Данни за дървесината

Обект/и № 185149
Дървесен вид здб; цр; мждр;бл; бб; ак;
Едра 1 куб.м.
Средна 114 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 120 куб.м.
За огрев 273 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 519 куб.м.