Процедура № 2362 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Нова Загора 10.09.2018 28,053.40 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1805 здб, срлп, мжд, гбр, ак, брс 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 235 куб.м. 608 куб.м. 0 куб.м. 843 куб.м.