Процедури

Процедура № 2494 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 16.11.2018
Втора дата
Начална цена 373,400.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина , намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково„, от обекти № 1 - № 7 от КЛФ 2019

Данни за дървесината

Обект/и № обект № 1, обект № 2, обект №3, обект № 4, обект № 5, обект № 6, обект № 7
Дървесен вид здб, бл, цр, бк, трп,чб,здгл,бб,см
Едра 1896 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 229 куб.м.
Всичко 2125 куб.м.