Процедури

Процедура № 2504 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 15.11.2018
Втора дата
Начална цена 12,116.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183149

Данни за дървесината

Обект/и № 183149
Дървесен вид чб, бб
Едра 17 куб.м.
Средна 88 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 272 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 116 куб.м.
Всичко 499 куб.м.