Процедури

Процедура № 2513 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 21.11.2018
Втора дата
Начална цена 386,313.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина , намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково„

Данни за дървесината

Обект/и № 1903-1 ,1904-1 ,1905-1 ,1911-1 ,1912-1
Дървесен вид бл,цр,бк,чб,мжд,здгл,см,изгр
Едра 41 куб.м.
Средна 280 куб.м.
Дребна 86 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2946 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5275 куб.м.