Процедури

Процедура № 2579 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 12.12.2018
Втора дата
Начална цена 182,932.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата таен търг
Предмет „търг с тайно наддаване“ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 196105, 196106, 196107, 196108, 196109, 196110, 196111 и 196112

Данни за дървесината

Обект/и № 196105, 196106, 196107, 196108, 196109, 196110, 196111 и 196112
Дървесен вид чб, бб, здб, ак, бл, кгбр, лп
Едра 166 куб.м.
Средна 1235 куб.м.
Дребна 222 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2383 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4006 куб.м.