Процедури

Процедура № 2588 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 12.12.2018
Втора дата
Начална цена 120,290.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет СЕЧ И ИЗВОЗ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА в Обекти 196101, 196102, 196103 и 196104 за "МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ" на територията на ТП ДГС Чирпан

Данни за дървесината

Обект/и № 196101, 196102, 196103 и 196104
Дървесен вид бб, чб, здб, бл, цр, гбр, кгбр
Едра 619 куб.м.
Средна 2168 куб.м.
Дребна 221 куб.м.
Технологична 721 куб.м.
За огрев 1669 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5398 куб.м.