Процедура № 2601 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Нова Загора 13.12.2018 78,193.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1901 бл, здб, мждр, чб, кгбр, срлп, здб, цр, ак, гбр 41 куб.м. 131 куб.м. 5 куб.м. 923 куб.м. 2382 куб.м. 6 куб.м. 3396 куб.м.