Процедури

Процедура № 2611 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 19.12.2018
Втора дата
Начална цена 59,804.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1906, 1907, 1908, 1909
Дървесен вид чб, бл, кдб, цр, мжд, кгбр, кл, пяс
Едра 0 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 299 куб.м.
За огрев 2276 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2582 куб.м.