Процедури

Процедура № 2632 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 19.12.2018
Втора дата
Начална цена 1,936.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад на съответното сечище в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП"ДГС Хасково" ЛФ 2018г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1821-2
Дървесен вид ак
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 30.25 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 30.25 куб.м.