Процедури

Процедура № 2704 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 16.01.2019
Втора дата
Начална цена 5,933.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Договаряне за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1906
Дървесен вид бл, цр, кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 59 куб.м.
За огрев 193 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 259 куб.м.