Процедури

Процедура № 2710 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 23.01.2019
Втора дата
Начална цена 83,365.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина ТП "ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 1901-А
Дървесен вид бб,чб,см,бк,гбр,яв,шс,трп,лп
Едра 57 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 571 куб.м.
За огрев 622 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1264 куб.м.