Процедури

Процедура № 2721 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 29.01.2019
Втора дата
Начална цена 13,900.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1914
Дървесен вид чб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 556 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 556 куб.м.