Процедури

Процедура № 2746 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 01.02.2019
Втора дата
Начална цена 167,765.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Документация за Търг с явно наддаване на 01.02.2019година за продажба на предстояща да бъде добита дървесина на вр.склад/прогнозни количества/ на територията на ТП ДГС Айтос.

Данни за дървесината

Обект/и № пакет 3
Дървесен вид бл,здб
Едра 585 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 190 куб.м.
Всичко 775 куб.м.