Процедури

Процедура № 2747 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 01.02.2019
Втора дата
Начална цена 15,228.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за Търг с тайно наддаване на 01.02.2019година за продажба на прогнозни количества дървесина,предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос.

Данни за дървесината

Обект/и № пакет 4
Дървесен вид цр
Едра 145 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 41 куб.м.
Всичко 186 куб.м.