Процедури

Процедура № 2754 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 04.02.2019
Втора дата
Начална цена 18,321.39 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с явно наддаване на 04.02.2019година за продажба на дървесина,находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос.

Данни за дървесината

Обект/и № 1938-01
Дървесен вид чб
Едра 226.19 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 226.19 куб.м.