Процедури

Процедура № 2755 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 04.02.2019
Втора дата
Начална цена 28,336.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1939.

Данни за дървесината

Обект/и № 1939
Дървесен вид бл,цр,гбр,кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 155 куб.м.
Дребна 49 куб.м.
Технологична 606 куб.м.
За огрев 682 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1288 куб.м.