Процедури

Процедура № 2756 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 04.02.2019
Втора дата
Начална цена 18,700.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1940.

Данни за дървесината

Обект/и № 1940
Дървесен вид бл,цр,кгбр,мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 200 куб.м.
Дребна 41 куб.м.
Технологична 469 куб.м.
За огрев 381 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 850 куб.м.