Процедури

Процедура № 2758 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 04.02.2019
Втора дата
Начална цена 14,894.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1942.

Данни за дървесината

Обект/и № 1942
Дървесен вид бл,цр,кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 102 куб.м.
Дребна 28 куб.м.
Технологична 319 куб.м.
За огрев 358 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 677 куб.м.