Процедури

Процедура № 2759 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 04.02.2019
Втора дата
Начална цена 17,280.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1943.

Данни за дървесината

Обект/и № 1943
Дървесен вид бл,цр,кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 130 куб.м.
Дребна 29 куб.м.
Технологична 393 куб.м.
За огрев 375 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 768 куб.м.