Процедури

Процедура № 2766 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 07.02.2019
Втора дата
Начална цена 9,414.90 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина от склад.

Данни за дървесината

Обект/и № 1869-02
Дървесен вид бл.цр
Едра 56.7 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 56.7 куб.м.