Процедури

Процедура № 2777 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 12.02.2019
Втора дата
Начална цена 20,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП «ДЛС ГРАМАТИКОВО ДО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА СЪС СРЕДНО ИЗВОЗНО РАЗСТОЯНИЕ 10КМ.»

Данни за дървесината

Обект/и № 130в,д;
Дървесен вид дб, цер
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1100 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2000 куб.м.