Процедури

Процедура № 2795 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 15.02.2019
Втора дата
Начална цена 31,282.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 15.02.2019 г. за Обект № 1945.

Данни за дървесината

Обект/и № 1945
Дървесен вид бл,цр,гбр,кгбр
Едра 31 куб.м.
Средна 251 куб.м.
Дребна 44 куб.м.
Технологична 678 куб.м.
За огрев 643 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1352 куб.м.