Процедури

Процедура № 2796 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 15.02.2019
Втора дата
Начална цена 37,114.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 15.02.2019 г. за Обект № 1946.

Данни за дървесината

Обект/и № 1946
Дървесен вид бл,цр,кдб,кгбр,яс,мжд
Едра 60 куб.м.
Средна 38 куб.м.
Дребна 59 куб.м.
Технологична 668 куб.м.
За огрев 870 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1598 куб.м.