Процедури

Процедура № 2824 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 26.02.2019
Втора дата
Начална цена 34,302.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 26.02.2019 г. за Обект № 1947.

Данни за дървесината

Обект/и № 1947
Дървесен вид бб,чб,избк,здб,гбр,цр,яв
Едра 268 куб.м.
Средна 161 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
Технологична 513 куб.м.
За огрев 511 куб.м.
ОЗМ 76 куб.м.
Всичко 1368 куб.м.