Процедури

Процедура № 2845 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 07.03.2019
Втора дата
Начална цена 268,899.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата таен търг
Предмет „търг с тайно наддаване“ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 196116, 196117, 196118, 196119, 196120, 196121 и 196122

Данни за дървесината

Обект/и № 196116, 196117, 196118, 196119, 196120, 196121 и 196122
Дървесен вид бб,чб,бк,гбр,здб,срлп,цр,мжд,кгбр
Едра 1193 куб.м.
Средна 1595 куб.м.
Дребна 205 куб.м.
Технологична 740 куб.м.
За огрев 1502 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5235 куб.м.