Процедури

Процедура № 2853 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 15.02.2019
Втора дата
Начална цена 10,297.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1948.

Данни за дървесината

Обект/и № 1948
Дървесен вид бл,цр,кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 117 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
Технологична 262 куб.м.
За огрев 242 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 504 куб.м.

Документи