Процедури

Процедура № 2854 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 06.03.2019
Втора дата
Начална цена 106,172.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториялния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” от обект № 1924

Данни за дървесината

Обект/и № 1924
Дървесен вид дб,цр,чб, бб,бк, гбр, мжд, трп
Едра 92 куб.м.
Средна 125 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1656 куб.м.
ОЗМ 102 куб.м.
Всичко 1980 куб.м.