Процедури

Процедура № 2861 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 14.03.2019
Втора дата
Начална цена 77,431.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч и извоз на временен склад в обекти № 196103, 196113, 196114 и 196115 за «Местни търговци»

Данни за дървесината

Обект/и № 196103, 196113, 196114 и 196115
Дървесен вид чб, бк, здб, ак, гбр, срлп
Едра 678 куб.м.
Средна 1062 куб.м.
Дребна 365 куб.м.
Технологична 314 куб.м.
За огрев 939 куб.м.
ОЗМ 365 куб.м.
Всичко 3388 куб.м.