Процедури

Процедура № 2862 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 08.03.2019
Втора дата
Начална цена 11,639.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1915
Дървесен вид бб, чб, здб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 542 куб.м.
За огрев 11 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 553 куб.м.