Процедури

Процедура № 2885 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.03.2019
Втора дата
Начална цена 16,416.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.03.2019 г. за Обект № 1949

Данни за дървесината

Обект/и № 1949
Дървесен вид гбр,бл,цр,избк,здб,пкл,пляс,мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 164 куб.м.
Дребна 38 куб.м.
Технологична 117 куб.м.
За огрев 365 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 684 куб.м.