Процедури

Процедура № 2886 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.03.2019
Втора дата
Начална цена 27,279.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.03.2019 г. за Обект № 1950

Данни за дървесината

Обект/и № 1950
Дървесен вид избк,цр,бл,здб,гбр
Едра 3 куб.м.
Средна 125 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 398 куб.м.
За огрев 599 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1136 куб.м.