Процедури

Процедура № 2887 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.03.2019
Втора дата
Начална цена 17,434.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.03.2019 г. за Обект № 1951

Данни за дървесината

Обект/и № 1951
Дървесен вид избк,цр,бл,здб,гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 149 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
Технологична 240 куб.м.
За огрев 360 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 758 куб.м.