Процедури

Процедура № 2888 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.03.2019
Втора дата
Начална цена 18,257.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.03.2019 г. за Обект № 1952

Данни за дървесината

Обект/и № 1952
Дървесен вид цр,избк,бл,здб,гбр,срлп
Едра 115 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
Технологична 212 куб.м.
За огрев 306 куб.м.
ОЗМ 55 куб.м.
Всичко 759 куб.м.