Процедури

Процедура № 2903 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 26.03.2019
Втора дата
Начална цена 65,978.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад , на местни търговци , отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ

Данни за дървесината

Обект/и № 195123 ; 195124 ;
Дървесен вид срлп ; здб ; цр; гбр;мждр;
Едра 167 куб.м.
Средна 95 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 1046 куб.м.
За огрев 800 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2114 куб.м.