Процедура № 2913 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 01.04.2019 93,038.09 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1907, група 7

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1907 чб,бб,бл,цр,гбр,избк,из.горун 491 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 749 куб.м. 2026 куб.м. 331 куб.м. 3597 куб.м.