Процедури

Процедура № 2936 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 09.04.2019
Втора дата
Начална цена 12,054.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1916
Дървесен вид бб, чб, здб, кгбр, кл
Едра 6 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 373 куб.м.
За огрев 35 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 425 куб.м.