Процедури

Процедура № 2943 на ДЛС Граматиково

Процедура № 2943 на ДЛС Граматиково от 08.04.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 08.04.2019
Втора дата
Начална цена 12,644.05 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина , намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково Обект № 1

Данни за дървесината

Обект/и № 1916-1;1916-2
Дървесен вид дб, цр, бк
Едра 43.73 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 12.14 куб.м.
Всичко 55.87 куб.м.