Процедура № 2949 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Тунджа 12.04.2019 20,180.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен КОНКУРС „Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 1906, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС - Тунджа”- Ямбол на „ЮИДП” ДП, гр. Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1906 бл;цр;кгбр;кдб;пкл; мжд;срлп;ак 14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м. 546 куб.м. 0 куб.м. 664 куб.м.