Процедури

Процедура № 295 на ДГС Чирпан

Процедура № 295 на ДГС Чирпан от 28.09.2016 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 28.09.2016
Втора дата
Начална цена 1,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с покана чл.20,ал.3 от ЗОП
Предмет “ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРО И ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ЧИРПАН“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.