Процедури

Процедура № 2969 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 26.03.2019
Втора дата
Начална цена 19,900.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Извършване самостоятелно със собствени работници добив на дървесина от ЛСФ 2019г. , на територията на ТП ДГС Стара Загора - обект №195130

Данни за дървесината

Обект/и № 195130
Дървесен вид здб;цр;бк;кдб;гбр
Едра 10 куб.м.
Средна 98 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
Технологична 222 куб.м.
За огрев 518 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 865 куб.м.