Процедури

Процедура № 297 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 03.10.2016
Втора дата 07.10.2016
Начална цена
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет Процедура за продажба на стояща дървесина на корен обекти № № 166133 и 166134

Данни за дървесината

Обект/и № 166133 и 166134
Дървесен вид здб бк, гбр, кдб, мждр, бб, чб
Едра 55 куб.м.
Средна 341 куб.м.
Дребна 38 куб.м.
Технологична 2061 куб.м.
За огрев 544 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3028 куб.м.