Процедури

Процедура № 2987 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 15.04.2019
Втора дата
Начална цена 31,402.10 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет «Сеч, извоз, разкройване, рампиране, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад», на местни търговци , отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ

Данни за дървесината

Обект/и № 195123 ;
Дървесен вид здб; гбр; срлп; цр;
Едра 72 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 572 куб.м.
За огрев 387 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1065 куб.м.