Процедури

Процедура № 2988 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 15.04.2019
Втора дата
Начална цена 79,112.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет «Сеч, извоз, разкройване, рампиране, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад»,

Данни за дървесината

Обект/и № 195126 ; 195127 ;
Дървесен вид бл ; цр ; мждр ; здб ; срлп; кгбр;
Едра 15 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 408 куб.м.
За огрев 937 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1411 куб.м.