Процедура № 2993 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 2993 на ДЛС Тунджа от 13.05.2019 е прекратена!
ДЛС Тунджа 13.05.2019 426.70 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Открита процедура
Предмет „Изпълнение на механизирани противопожарни мероприятия, включващи лесокултурни прегради и минерализовани ивици“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.