Процедури

Процедура № 3084 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 10.05.2019
Втора дата
Начална цена 12,644.05 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Продажба на добита дървесина чрез договаряне
Предмет Продажбата на добита дървесина намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково„, чрез договаряне от обект №1 -1916-1;1916-2

Данни за дървесината

Обект/и № №1 -1916-1;1916-2
Дървесен вид дб, цр,бк;
Едра 43.73 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 12.14 куб.м.
Всичко 55.87 куб.м.