Процедура № 3089 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Н. Паничарево 20.05.2019 1,000.00 лв. без ДДС Покана до определени лица Профил на купувача Покана до определени лица
Предмет „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа“.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.