Процедура № 3095 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Тунджа 20.06.2019 6,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Открита процедура „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Тунджа”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.